Osnovno o projektu

Naziv projekta: RESPECT+ Povjerenjem do socijalnog dijaloga

Sažetak: Projektom “RESPECT + Povjerenjem do socijalnog dijaloga” nastaviti će se razvoj socijalnog dijaloga na lokalnoj razini. Projektom će se educirati 13 članova lokalnog GSV-a radi povećanja učinkovitosti i održivosti socijalnog dijaloga.Na području 5 JLS potrebno je provesti analizu radnih odnosa i uvjeta rada. Ovakvo istraživanje je potrebno zbog kvalitetnijeg razvoja socijalnog dijaloga te poboljšanja komunikacije između socijalnih partnera.

Ciljne skupine su: 1.JLS (Grad Donji Miholjac, Općina Magadenovac,Općina Marijanci,Općina Viljevo i Općina Podravska
Moslavina) 2.Poslodavci (HUP) 3.Sindikati

Vrijednost projekta: 561.985,00 kn

EU sufinanciranje: 100%

Trajanje projekta: 04. listopad 2018. – 03. listopad 2019.

Korisnik: Općina Magadenovac

 

Partneri: Uduga DUGA, Grad Donji Miholjac, Hrvatska udruga poslodavaca

 

Osobe za kontakt:

Anamarija Brkanić, administrativni voditelj projekta – Općina Magadenovac 

telefon: 031 647 165

e-mail: opcina.magadenovac@os.t-com.hr

Marko Majdenić, suradnik na projektu – udruga DUGA

telefon: 098 987 9559

e-mail: duga@duga.hr