Ciljevi i elementi

Opći cilj: Povećati učinkovitost, održivost rezultata i kontinuitet socijalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj

Opći ciljevi i elementi projekta:

 1. Analiza radnih odnosa i uvjeta rada na području 5 JLS (Donji Miholjac, Magadenovac, Podravska Moslavina, Marijanci i Viljevo) radi postizanja učinkovitog i održivog socijalnog dijaloga
 2. Poboljšanje kompetencija članova GSV-a radi daljnjeg unapređenja socijalnog dijaloga

Projektom se obrađuje 10 tema kroz provedbu radionica za članove GSV-a:

 • Zakon o radu u praksi
 • Kolektivno pregovaranje
 • Mobing i diskriminacija na radnom mjestu
 • Regrutiranje i selekcija kandidata
 • Socijalna politika i politika zapošljavanja
 • Zdravlje i sigurnost na radu
 • Tripartitni socijalni dijalog
 • Socijalno odgovorno poslovanje
 • Tehnike kreativnog mišljenja
 • Socijalno partnerstvo i tržište rada

Socijalni dijalog je temelj europske socijalne politike i pomaže stvaranju dostojanstvenih radnih uvjeta svih radnika i radnica, unapređenju radnog zakonodavstva te razvoju socijalnog partnerstva kao alat za ostvarivanje svima zajedničkih ciljeva poput otvaranja novih radnih mjesta, razvoja boljeg životnog standarda i gospodarskog rasta.